foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością społeczeństw ludzkich. Nazwa geografia (gr. Γεωγραφία) pochodzi od słów γῆ geos – "ziemia" i γράφω grapho – "piszę".KLASA 7

Poznajemy świat

więcej

KLASA 2

Geografia regionalna

więcej

KLASA 3

Moja Ojczyzna

więcej

MATERIAŁY DO POBRANIA

Wykaż się wiedzą i umiejętnościami

więcej

2020 Copyright Geografia - MZS 1 Gorlice Rights Reserved