foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością społeczeństw ludzkich. Nazwa geografia (gr. Γεωγραφία) pochodzi od słów γῆ ge – „ziemia” i γράφω grapho – „piszę”.filmy klasa 5

filmy dla uczniów klas 5

więcej

filmy klasa 7

filmy dla uczniów klas 7

więcej

filmy klasa 8

filmy dla uczniów klas 8

więcej

Do pobrania

Materiały do pobrania

więcej

WCAG

WCAG2

2024 Copyright My School Rights Reserved